Какво е общото между археологията и младежките политики?

Знаете ли какво е общото между археологията и младежките политики? И двете са междусекторни активности и няма как да съществуват сами за себе си. Археологията е неделима от културата и науката, има елементи на туризъм, регионално развитие, ако щете маркетинг и реклама и т.н. Трябва да се разглежда като продукт, за чието създаване работят различни специалисти, за да получи съответната стойност. ohoden4

Същото е и с младежките политики – ако не са обвързани с образователните, социалните, демографските, икономическите и т.н. политики и процеси стават самоцелни – т.е. ниско ефективни.

ohoden2

Вчера бях на фестивала “Слънцето на Тодорка” край село Оходен. Там се разработват археологически пластове на над 8000 години. Открит е най-старият човешки скелет в Европа – нашата Тодорка. И на никой от организаторите не му е хрумвало, че развива младежки дейности в района.

А всъщност точно това са младежките дейности, които смятам че в ММС трябва да финансираме приоритетно.  Има млади археолози, има студенти-стажанти от различни краища на света, които се учат на археология, има фестивална програма, разработва се продукт, който може да носи поминък на местното население с години напред, Може да дава работа на младите, може да им служи като лаборатория за експериментална археология, туристически маркетинг, регионална икономика и т.н.

И най-впечатляващото – група млади роми от съседното село, които са ангажирани като доброволци на обекта от няколко години, вече са толкова компетентни, че влизат в ролята на ментори на американските студенти, които идват за първи път.

Като дете съм играл всеки ден по тези места, без да подозирам че под мен се намират най-старите доказателства за европейската цивилизация. Когато пътувах към събитието също не си представях, че ще видя толкова красноречив пример за младежки дейности, който с радост ще ползвам при всеки дебат с колегите от другите институции, които все още не могат да схванат какво точно са това младежките политики. И как без да са фокусираме само върху бедните и неактивните млади хора, можем да сме им много полезни. Като ги въвличаме в смислени неща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>