Политика

Защо се занимавам с политика е един от най-често задаваните въпроси, на които трябва да отговарям все по-убедително.

Истината е, че няма друга по-добра платформа или система, чрез която да се влия върху процесите в държавата и обществото. Като журналист многократно съм сигнализирал за проблеми, но това не е достатъчно, след като нямаш инструментите и ресурсите да ги разрешиш.

Адекватните политики и закони са нужни на хората и само чрез тях могат да се реализират конструктивни проекти. За това намерих своята най-полезна роля именно в политиката.

И веднага идва следващият въпрос – А защо точно ГЕРБ?

Сдружение Граждани за Европейско Развитие на България събра много млади критично и аналитично мислещи хора, които бяхме нови за политическата сцена. В този екип видях възможност и потенциал за реализация на идеите ми за реформи в социалната сфера. В последствие ГЕРБ се превърна в политическа партия, спечели всички възможни избори и получи уникалната възможност да реализира стратегически за България политики.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>