Няколко въпроса ребром за младежката заетост

Въвеждането на почасова заетост при минимална бюрократична тежест ще улесни бизнеса да наема гъвкаво нужните му хора. Това ще му помогне да расте по-бързо и устойчиво. В следствие на този ръст ще може да си позволи да наеме повече хора и на постоянен договор. Звучи икономически логично. Но не се случва. Представителите на бизнеса ми задават често този въпрос. За последен път вчера по време на кръгла маса за младежката безработица в Стара Загора организирана от Ева Паунова.

kamenov-paunova-stz

Друг често срещан въпрос от бизнеса, който отново се повдигна – как може да се уредят отношeнията (отново без голяма административна тежест) между работодател, който иска да плати за допълнителна квалификация на свой служител и въпросният обучен служител в случай, че реши да напусне компанията след обучението и да отиде в друга фирма за 50-100 лв. по-висока заплата.

Истината е, че бизнесът много често е поставян в неизгодна ситуация и предприемачите предпочитат да не се развиват, отколкото да се блъскат в административната стена. От това те губят печалба, държавата губи данъчни приходи, но най-много губи пазарът на труда. Хиляди безработни могат да бъдат заети ако администрацията стане по-гъвкава.

Срещата в Стара Загорa беше много интересна и полезна по няколко причини. На първо място участваха почти всички имащи отношение към младежката заетост страни – МТСП, бюра по труда, местна власт, университети, преподаватели, бизнес, младежи… Също така от голямо значение за ползотворнoстта на дискусията бяха многото конкретни предложения и представените възможни програми за повишаване на заетостта при младежите.

Гаранция за младежта е само един от инструментите. Всяка замесена институция има по няколко инструмента, въпросът е да ги комуникираме и развиваме в пакет. И може би най-важното. Много голяма част от представителите на администрацията демонстрираха желание и умение да изслушат останалите участници. Да потърсят първо нещата, които могат да променят в работата си, да се възползват от обратната връзка (макар не само положителна).

Много се надявам тази разбираемост между всички участници да не е изолирано явление само за Стара Загора и да продължи в бъдеще. Ясно е, че трябва да помогнем на бизнеса да бъде по-гъвкав, ясно е че трябва да координираме административните мерки на различните институции, ясно е че младите хора трябва да искат и търсят по-мотивирано нови възможности, знания и умения.

Благодаря на Ева Паунова за поканата. Срещата бе полезна – остава да достигнем и до някакви реални решение след нея.

Социално предприемачество

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>