Добрите десни политики в социалната сфера

Взех участие в конференция на тема „Социална политика за растеж – десния път“, организирана от фондация Конрад Аденауер. Основната идея на събитието бе да се започне разговор за това кои са добрите „десни“ политики в социалната сфера.

27-july

 

Според мен най-важното е да отделим работещите от неработещите политики в сектора. В събитието се чуха мнения от политици, синдикати, академичната общност и бизнеса. Логично е именно бизнеса да дава най-логични и изпитани съвети в тази насока.

За съжаление не всички отрасли могат да си позволят размаха с който работи IT индустрията в областите на образованието, развитието на кадрите и социалните програми в самите компании. На тях и синдикати не им трябват. Щом има ефективна икономика – социалните придобивки идват сами.

Въпросът по-скоро е как да се справим с проблеми като безработица, преквалификация, пенсионна реформа и т.н. Там икономисти и политици трябва да срещнем теорията с практиката. И да открием работещи решения за нашата социална реалност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>