Интервю за 168 часа – как да защитим българските деца от ислямистките пансиони у нас

Една тема по която започнах работа като председател на Държавната агенция за защита на детето. Много добра разработка на колегите от вестник 168 часа. Прилагам и интервюто ми там.

168 Часа | стр. 18 | Калин Каменов, бивш председател на ДАЗД: Никой не проверява спонсорите

01 Август 2014

kalin-kamenov-168chasa
- Г-н Каменов, като бивш председател на ДАЗД как приемате малки деца в ислямските пансиони да стават в 4 часа сутринта, за да се молят и да учат арабски?

- Звучи доста притеснително, ако има такива случаи, за които вие като журналист
разполагате с информация. Недопустимо е да се упражнява насилие над деца!
Необходима е спешна реакция от държавата в лицето на институциите, които
отговарят за правата и закрилата на децата.Ако няма ответна реакция, е повече от
тревожно и притеснително.

Според мен трябва да се сезира прокуратурата за такива случаи. А защо не и
министър-председателят, на когото е подчинена ДАЗД. Както и министерството на
социалната политика.

Да се извършат наистина качествени и обективни проверки.Да се провери има или няма адекватна реакция от държавните органи при наличие на такива нарушения. Искрено се надявам да има и реакция от ДАЗД, независимо къде се намира детето, над което е упражнено насилие, дали в учебно общежитие или семейна среда.

Спомням си, че преди години бяха извършени проверки, които да установят какво се случва в тези пансиони. Бяха ангажирани специализирани институции.

- Какво констатираха проверките?

- Сериозни нарушения – повечето от пансионите нямаха нормална съдебна регистрация. И нещо повече – нямаха лиценз за предоставяне на социални услуги. И
въпреки това работеха. Да не употребявам по-тежката дума, едва ли не нелегално.

А документите, които бяха представени на инспектиращите, не бяха редовни. На
ръководителите на пансионите бяха наложени сериозни финансови санкции. Най-
големите парични глоби бяха от 8 до 10 000 лева. Издадени бяха и предписания за
подобряване на работата на въпросните заведения, където са настанени и пребивават деца. Още повече че те са със специален статут, от бедни семейства.

- Според видни експерти по религиозните въпроси финансовата издръжка за
общежитията се осигурява от радикалната ислямистка секта “Сюлейманджилар”, която е официално забранена в Турция и Русия. Какъв е вашият коментар?

- Аз не съм специалист по религиозните въпроси. И не мога да кажа дали въпросната организация е секта или не. Дори не мога да си спомня дали тя е разрешена в България. Но въпросът с нейното присъствие е сериозен. И трябва да се произнесат и съответното вероизповедание в България. Да излезе с ясна позиция тази организация легитимно ли действа в България и може ли да създаде проблеми.

И най-вече съответните компетентни органи да разследват какви учения и вярвания
проповядва религиозната формация.

- Има съдебни решения за прекратяване дейността на ислямистките пансиони по искане на прокуратурата. Този акт е показателен, че има отпор от страна на държавата в лицето на съда. Така ли е?

- Приветствам адекватното реагиране на съдебните институции. Още повече, че преди години работихме заедно срещу неправомерните и нецелесъобразни действия на ръководителите на пансионите. Само че имам известни опасения..

- Какви?

- Притеснявам се въпросното закриване на пансионите да не е ход към бъдещо
преструктуриране- Преименуване. И те да продължават да съществуват под друга форма. И регистрирани под друго име. Така че контролът върху този тип социални
услуги, които са чужди и непознати за България, трябва да бъде особено заселен.

И непрекъсван. За да има точни и ясни мерки и правила за отпор, независимо кой
финансира общежитията.

След като работят с български деца, ръководителите трябва да спазват българското законодателство.

- А как ще коментирате утвърдената през годините практика родители – мюсюлмани да упълномощават шефовете на пансионите да се грижат за тях включително и да ги извеждат извън страната по тяхно усмотрение?

- Тази практика е обезпокоителна. Тези деца трябва да бъдат обект на наблюдение от страна на социалните служби и съответните инспекторати по образование в регионите.

Ако децата са в ученическа възраст, както вече казах, и общините трябва да бъдат
съпричастни. И вече ако има въздействие от тези институции, да се потърси помощта на неправителствени организации.

Ако държавата я няма в смесените райони, и други организации, както в случая,
изземват функциите на държавата, тогава започват да изникват много притеснителни въпроси, на които аз самият не мога да намеря адекватен отговор. Ролята на държавата и кметовете трябва да бъдат много по-активни в тези райони.

Задължително трябва щателно да се проверяват всички организации, които навлизат у нас. И започват веднага да работят с деца, независимо от какъв етнос са, каква религия изповядват.

А проблемите в едно семейство могат да доведат до нови проблеми. Може да се
стигне дотам, че организации с нечисти помисли да имат влияние над неукрепналата детска психика. А последствията могат да бъдат много страшни. Особено там, където има бедни семейства. Те приемат подкрепа от всекиго, без да мислят какъв може да бъде резултатът от доверието.

- Казвате, че и общините на чиято територия се намират медресетата, трябва да вземат отношение, след като има сигнали за насилие над ученици. Но не е така, след като им осигуряват терени за строеж на пансиони.

- Задължително общините трябва да вземат адекватно отношение. И полицията. Но
на първо място ДАЗД. В разпоредбите ясно е записано какви действия трябва да
се предприемат в такава ситуация. Този механизъм работи в България вече четири
години.

One thought on “Интервю за 168 часа – как да защитим българските деца от ислямистките пансиони у нас

  1. Pingback: Международен ден на младежта в София | Блогът на Калин Каменов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>