Всяка помощ трябва да бъде на място

kalin-ring2

Винаги съм мечтал да мога да помагам. Но с годините научавам, че помощта има стойност само тогава, когато е на място. През изминалата седмица получих покана от младите и креативни Continue Reading →