Ролята на НПО сектора в младежките политики

В края на изминалата седмица в Министерството на младежта и спорта проведохме семинар с всички организации, спечелили проекти по Националната програма за младежта. Бяхме поканили и представители от Министерството на труда и социалната политика във връзка с Младежката гаранция, както и от Център за развитие на човешките ресурси. Имаше доста въпроси и се получи интересна, а надявам се и полезна, дискусия.

kamenov-obu4enie2

Най-важното, което исках да споделя с организациите, е че очаквам да работят активно и резултатно на терен. Уверих ги, че в мое лице имат на разположение партньор, а не някой, който ще ги дебне от засада. Всъщност ще ги наблюдавам с единствената цел да бъдат по-ефективни. На разположение сме (както аз, така и целият ми екип) да работим рамо до рамо с всяка организация, която иска да постигне резултати по-високи от заложените в проекта. Готови сме да влезем с тях в гетата, да им осигурим подкрепа в общуването с други институции, общинските власти и международни партньори. Имаме огромно желание за работа и ще се отзовем на всяка покана за сътрудничество.

Най-голямото предизвикателство е младежката безработица. Младите хора се делят на три основни групи – такива, които искат по-добра работа. Други, които искат каквато и да е работа и трети, които просто не искат да учат, работят и да участват в обществения живот (NEETs).

Нашата работа е да положим усилия и за трите групи. Като цяло за първите се грижи Министерство на образованието, за вторите МТСП чрез бюрата по труда, а третите са горещият картоф….който всички си прехвърлят с години. Няма как неправителственият сектор да се справи сам с него. Освен да го подкрепим с финансиране, трябва да му осигурим много добра логистика и най-вече да го уверим, че сме заедно в тази кампания. Държавата не е вдигнала ръце от нито един български гражданин, нищо че понякога това не звучи много достоверно.

kamenov-obu4enie1

Знам, че ММС не може да се справи само с NEETs. Но ЕС е обединен около заключението, че младежките политики са междусекторни политики. Т.е. трябва координирана работа от много институции, за да има видими резултати. От своя страна ММС поема инициативата да създаде междуведомствена оперативна група по младежките политики, която да се събира поне веднъж месечно. Да бъде на ниво експерти, да включва и представители на неправителствения сектор и да обсъжда и следи всички най-важни за младите хора проблеми и навременно да предлага решения.

One thought on “Ролята на НПО сектора в младежките политики

  1. Pingback: Социалната страна на иновациите #IX2015 | Блогът на Калин Каменов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>