Министерство на младежта и спорта – два месеца по-късно

Три основни приоритета си поставих, когато станах част от служебния кабинет. Поканата да бъда заместник министър на младежта и спорта ме изненада и трябваше много внимателно да проуча кои са най-неотложните проблеми в сферата на младежките политики, за да предложа някаква адекватно решение в двумесечния срок на служебното правителство.

team1

На първо място поставих Националната програма за младежта, чието стартирано незнайно защо бе забавено с няколко месеца. Една от нейните цели е да подпомага дейността на млдежките неправителствени организации. Сроковете за кандидатстване обаче бяха твърде кратки, в неподходящо време и се оказваше, че тя не е достатъчно достъпна за организациите. Успяхме да удължим срока, да повишим информираността и имаме отличен резултат 182 подадени проекта, което определено е добро постижение.

Втората ми цел бе свързана с цялостното популяризиране на темата младежки политики. За два месеца не може да се даде ясен отговор, но съм уверен че започнахме добри инициативи и в дългосрочен план ще има резултат. Стараех се ежедневно или поне няколко пъти в седмицата да качвам в блога си най-важните събития и срещи на които присъствах. Всеки сам ще прецени дали е било достатъчно или не. Със сигурност може повече.

kalin-press

Поставихме начало на деполитизирането на Обществения съвет, който е консултативно звено за обсъждане на държавната политика в областта на младежта. Заварих “помощен” орган, който няма правилник и критерий за подбор на членовете му. В момента вече тече публично обсъждане на предложения от екипа ми правилник и получихме заявка за участие от 25 неправителствени организации.

Имах огромно желание да повишим административния капацитет на Министерството. Естествено има хора и хора. Всеки има свой темперамент. Най-общо се делят на два типа – такива, които им се работи и други, които не смятат, че трудът краси човека.

kalin-joana-moveweek

Креативността и свежите идеи явно не са били с приоритет в последно време и се надявам, че с моя екип внесохме малко оживление. Министерството дава много възможности за творчески подход към решаване на стандартни проблеми и ще се радвам служителите му да са все по-смели в даването и реализирането на добри идеи.

2 thoughts on “Министерство на младежта и спорта – два месеца по-късно

  1. Pingback: Още задачи | Блогът на Калин Каменов

  2. Pingback: Младите хора нямат право да се отчайват | Блогът на Калин Каменов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>