Активен диалог чрез спорт организира НПСС

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) организира за 12-а поредна година „Летен университет 2014“. Успях да уважа събитието в последния ден и дори да връча част от наградите. Много е радващо да виждаш спортуващи младежи, които покрай състезанията успяват и да решават конкретни проблеми и казуси свързани с образованието си и своето бъдеще…в България.

Leten universitet2014

Спортът е една от темите, коят обединява и насърчава младежите да се кооперират за реализирането на по-големи и значими идеи. Тези събития възпитават гражданската инициативност и на последно място развиват чувство за съпричастност и отборен дух.

Бях учуден защо паралелно се провеждат две студентски спортни състезания, но след като посетих и двете съм уверен, че в това няма нищо лошо. Конкуренцията създава качество, а богатия избор пред студентите ги учи да вземат информирани решения.

One thought on “Активен диалог чрез спорт организира НПСС

  1. Pingback: Опитът на Мануела Малеева в подкрепа на българския спорт | Блогът на Калин Каменов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>